PERTANDINGAN MEMBUAT ORIGAMI & MENCIPTA VIDEO KREATIF

Aktiviti terkini | 31 Januari 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Kg Fikri

Tujuan Aktiviti :
• Menguji kreativiti para peserta dalam menghasilkan origami dan juga mengedit video yang kreatif.
• Melatih kemahiran para peserta dalam menggunakan teknologi ICT dengan lebih baik.
• Membiasakan para peserta dalam menggunakan perisian ‘movie maker’.
• Mengeratkan hubungan antara staf pi1m dengan para peserta yang mengambil bahagian.
• Menggalakkan keahlian baru daripada pelajar yang berminat untuk menjadi ahli pusat internet.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat mengasah kreativiti dan menguji kemahiran para peserta dalam menghasilkan origami dan mengedit video secara kreatif.
• Dapat meningkatkan kemahiran peserta menggunakan movie maker dengan lebih baik.
• Dapat mengisi masa terluang mereka usai balik sekolah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :